Standard måltavla för DAS

För kontroll och kalibrering av förarassistanssystem

Beskrivning

Standard måltavla för DAS-kalibreringsjigg, för förarassistensystem (FAS).