Kantram för nedfällt montage

Tillbehör till Ponybench BT

Beskrivning

Kantram för nedfällt montage av Spanesi Ponybench BT n zinkbelagd.