Ramper för VAS 811 017/2

VAS 811 017/14

Beskrivning

Ramper för VAS 811 017/2, med hjälp av ramperna kan du köra upp de fordon som ska repareras på riktbänken VAS 811 017/2.