Ramper för VAS 811 017/1

VAS 811 017/5

Beskrivning

Ramper för VAS 811 017/1, med hjälp av ramperna kan du köra upp de fordon som ska repareras på riktbänken VAS 811 017/1.