Kedjeförkortare

Kedjeförkortare och sammanfogare

Beskrivning

Kedjeförkortare och sammanfogare från OMCN. Ej avsedd för lyft!