Nödströmsdosa för Q.Lign

Strömförsörjning av sensorhuvuden vid batterifel.

Beskrivning

Nödströmsdosa för Beissbarths Q.Lign. Kan användas mobilt utan fast installation.