NENAB FLH-2×5

Gropdomkraft FLH-2×5

Beskrivning

NENAB FLH-2×5 är en tryckluftsdriven hydraulisk vagnlyft för tyngre transportfordon försedd med dubbla cylindrar och mekanisk hydraulisk horisontalstyrning. Max belastning är 10 ton.
Lyftbommen är försedd med ställbara förlängningsarmar avsedda för lyft av personvagnar och lättare lastvagnar (max. last 1500 kg). Efter avslutat lyft återgår armarna automatiskt till utgångsläget. Sidogavlar med kullagrade fjäderupphängda hjul för att underlätta förflyttning i arbetsgropens längdriktning. Lyften låses mot underlaget vid belastning.
Manöverventil med tre lägen: Neutralläge, tomgång och lyftläge. Ventilen återtar automatiskt neutralläget när den släppes varvid lyften låses i befintligt höjdläge.

Tillbehör till NENAB FLH-2×5