NE ALS8 1.5PN

Med pneumatiskt utskjutbara armar

Beskrivning

NE ALS8 1.5PN är en frihjulslyft med pneumatiskt reglerbara förlängningsarmar, avsedd att användas på körbanelyftare (fyrpelarlyftare) eller över smörjgrop. Lyften är avsedd att användas för lyft av personbilar, vid kontroll och reparation av hjulupphängning, styranordning, hjullager och däck med mera.
Frihjulsyften är driftsäker, lättarbetad och servicevänlig och tillgodoser mycket högt ställda krav på säkerhet, snabbhet och stabilitet. Lyften är utformad med tanke på bästa möjliga ergonomi i arbetet.
Förflyttningen av förlängningsarmarna sker pneumatiskt med hjälp av lågt sittande manöverdon för undvikande av förslitningsskador i axlar och nacke vid kontinuerlig användning. Frihjulslyften är försedd med reglage för manövrering från båda sidorna. Lyften kan även förses med elsänkning för en tryckknappsmanövrerad retur från valfri plats.
NE ALS8 1.5PN har konstruerats och utprovats i samråd med AB Svensk Bilprovnings Tekniska avdelning.

Fakta

Lyftkapacitet: 1,5 ton vid 8 bars tryck.
Lyfthöjd: 200mm