NENAB N250P

Med pneumatiskt utskjutbara armar

Beskrivning

NENAB N250P är en frihjulslyft med pneumatiskt reglerbara förlängningsarmar, avsedd för användning på körbanelyft, fyrpelarlyft eller över smörjgrop. Frihjulslyften är utformad med tanke på bästa möjliga ergonomi i arbetet.
Förflyttningen av förlängningsarmarna sker pneumatiskt med hjälp av lågt sittande manöverdon för undvikande av förslitningsskador i axlar och nacke vid kontinuerlig användning. Lyften är försedd med reglage för manövrering från båda sidorna. Lyften kan även förses med elsänkning för en tryckknappsmanövrerad retur från valfri plats.
 

Fakta

Lyftkapacitet: 2,5 ton vid 8 bars tryck
Lufttryck: 8 bar
Lyfthöjd: 266mm