Italy Lift Sirius

Körbanelyft för bilbesiktning

Beskrivning

Italy Lift Sirius är en serie körbanelyftar anpassade för bilprovning för installation i eller ovan golv. Låg påkörningshöjd endast 180 mm vid ovangolv montering.
Finns i körbanelängder om 4600 mm och 5200 mm i singelversion. Båda längder finns med 700 eller 800mm breda körbanor. Sirius finns i tandemutföranade där lyften antingen körs i singeldrift eller i tandemdrift. Varmgalvaniserad bottenram är standard och varmgalvade körbanor är tillval. Lyften kan levereras med pneumatisk glappdetektor på höger körbana.

Leveransomfattning

Levereras med påkörningsramper anpassade för fristående montering eller med anslutningsramper till bromsprovare.

Produktvideo