Glashantering AGR

Säker och ergonomisk bilglasmontering

Beskrivning

AGR-utrustningen (Automotive Glass Repair) består av ett pneumatiskt glashanteringsverktyg och en kättingtelfer som monteras i ett Mechrail traverssystem eller i en svängkran. Det finns även ett tillhörande stativ som gör det enkelt att vända på vindrutan för rengöring samtidigt som det är fixerat av lyftverktyget.

Säker och ergonomisk bilglasmontering
Verktyget är utvecklat i samarbete med bilglasmontörer och utformat för att ge en optimal arbetsergonomi i kombination med en säker hante­ring av produkterna. Arbetet blir lättare och säkrare för operatören, som slipper arbeta i obekväma arbetsställningar och minskar därigenom risken för arbetsskador.

Effektivare personal ger bättre ekonomi
Förutom att minska risken för arbetsskador och sjukskrivningskostnader, ökar AGR-utrustningen effektiviteten och flexibiliteten på arbetsplatsen i och med att vind­rutebyte blir ett enmansjobb i stället för att kräva två montörer.

Fler användningsområden
AGR-verktyget kan självfallet användas även för lyft av andra typer av skivobjekt som glasrutor, motorhuvar, plåtar med mera.

Fakta

Max lyftkraft: 80 kg
Media: 6 bar torr luft, filtrerad
Luftflöde: 180 ln/min

Produktvideo