Draperier

Avskärmningar vid svets-, spol- och sliparbeten

Beskrivning

Arbetsplatsavskärmningar:

 • Används vid svetsning eller slipning på bil- och karosseriverkstäder

Svetsdraperier:

 • Används främst för avskärmning vid svets- och sliparbetsplatser

Skyddsdraperier/Spoldraperier:

 • Skyddsdraperier för materialställ utomhus eller för avskärmningar inomhus
 • Spoldraperier, med kättningtyngd nederkant
 • Kan förses med transparenta fönster

Motordrivet rulldraperi:

 • Används vid svetsning eller slipning på bil- och karosseriverkstäder
 • Försedd med motor för höjdreglering
 • Manöverdosa medföljer
 • Opakt material som standard
 • Kan förses med transparenta fönster

Mobil draperivagn:

 • Används för avskärmning av tillfälliga arbetsplatser