Columbus SP75

Hjulspinnare för lätta fordon

Beskrivning

Columbus SP75-PV är mycket lätt och smidig att arbeta med. Start, stopp och ändring av spinnarhjulets rotationsriktning sker enkelt med ett vridhandtag. Uppspinning av fordonshjulet sker genom att man lägger an spinnarhjulet mot däcksidan, för skakeln framåt och vrider på handtaget. Hjulspinnaren arbetar upp hastigheten på fordonshjulet i stort sett utan slirning mellan spinnarhjulet och däcket vilket minimerar lukt och ljud. När önskad hastighet har uppnåtts backas hjulspinnaren undan och man lyssnar efter ljud från hjullagret eller andra eventuella fel. Önskar man broms fordonshjulet lägger man åter an spinnarhjulet mot fordonshjulet och vrider på handtaget så att spinnarhjulet roterar i motsatt riktning.

Fakta

Vikt: 38 kg
Längd: 630 mm
Bredd: 440 mm
Höjd: 1040 mm
Motor: 1,5 kW – 400 V, 3-fas, 50/60 Hz – med överströmsskydd och termiskt överbelastningsskydd.
Max spinnhastighet: c:a 80 km/t, beroende på fordonshjulets storlek.
Uppspinningstid: Från 0 – 80 km/t, c:a 5 – 10 sek beroende på fordonshjulets storlek.
Bromstid: c:a 5 – 10 sek, beroende på fordonshjulets storlek.