Ändstopp

För 30mm skena

Beskrivning

Ändstopp, monteras sist i skensystemet, som stopp så att vagnarna inte åker ur.