Momentkalibrering

Kalibrera regelbundet
En momentnyckel med fel värden kan få katastrofala följder, vilket gör att den bör kalibreras med jämna intervall. Rekommendationen är 12 månader eller 5000 momentdrag/klick beroende på användningsområde.

Varför vinkelnyckel?

Vridmomentet (Nm) anger med vilken kraft en skruv dras åt. Vid de flesta monteringstillfällen är detta fullt tillräckligt. Men i vissa fall krävs lite extra precision, därför används vinkelnycklar. En vinkel blir alltid mer exakt än ett moment och påverkas inte av yttre faktorer såsom smuts eller grader i gängorna eller om ett bultförband är smort eller osmort.

Momentkalibrering

Krav ISO 6789

Den vanligaste typen av kontroll av momentverktyg är enligt ISO 6789-1:2017, vilket är en kontroll som utförs med referensnormaler som är ackrediterat kalibrerade. Detta motsvarar kalibrering enligt den upphävda standarden ISO 6789:2003. För verkstäder som kräver spårbar kalibrering av momentverktyg där kalibreringsresultat presenteras tillsammans med beräknad mätosäkerhet bör kalibrering ske enligt ISO 6789-2:2017. En kalibrering enligt ISO 6789-2:2017 tar hänsyn till många fler felkällor än tidigare för att kunna beräkna mätosäkerhet på ett tillförlitligare sätt.

Olika tjänster för momentnycklar

 • Tjänst 1

  Kontroll (jämförelsemätning):

  I en kontroll (kalibrering) utförs en jämförelsekontroll mot en ackrediterat kalibrerad referensnormal mot överenskommet krav. Resultat presenteras på ett certifikat och momentverktyg returneras oavsett resultat.

 • Tjänst 2

  Kontroll av ett värde:

  Kontroll där ett moment mäts med en ackrediterat kalibrerad referensnormal. Syftet är att göra en kontroll av ett mätvärde där certifikat inte är nödvändigt. Ett exempel är att kontrollera att hjulbultsmoment dras med 120Nm.

 • Tjänst 3

  Justering:

  Justering utförs om jämförelsemätning visar ett resultat som ej är godkänt. Efter justering utförs en ny jämförelsemätning för att verifiera om verktyg är inom tolerans efter justering. Resultat före och efter justering presenteras på certifikat.

 • Tjänst 4

  Reparation:

  Felsökning innebär att momentnyckeln tas isär och rengörs. Verktyget undersöks för att se om det finns defekter/skador. Kund kontaktas med kostnadsförslag.