Kalibrering

På Lidköpings Carpart AB har vi ett helhetstänk kring verkstadsutrustning där kalibrering är en viktig del för att kunna arbeta med kvalitet. Vi erbjuder kalibrering både i våra lokaler och på plats hos kund via våra specialutrustade kalibreringsbilar, där vi kan skräddarsy en kalibreringslösning beroende på ert behov.

Vi har arbetat med verkstadsutrustning i över 30 år vilket gör att vi har en djup kunskap om den utrustning vi kalibrerar. Detta innebär att vi, utöver att utföra kalibreringsuppgiften med kvalitet, även oftast kan justera och/eller åtgärda eventuella avvikelser antingen direkt eller i nära samarbete med vår serviceorganisation.

Kalibrering

Ackrediterad kalibrering

Avgasmätare – 4 gas • Opacitetsmätare

Bromsprovare • Retardationsmätare • Tryckgivare

Ljusinställare med ljusinställningsplats

Swedac logo

Spårbar kalibrering

Avvägning lyftar • Balanseringsmaskiner

Hjulinställare • Multimetrar • Läcksökare

Mikrometrar • Skjutmått • Indikatorklockor

Momentnycklar och digitala vinkelnycklar

Oljepåfyllare och oljesystem

Tryckprovare (pneumatiska/hydraliska)

Kalibrering på plats

Vi bokar in ett tillfälle och besöker med specialutrustade kalibreringsbilar.

Kalibrering i våra lokaler

Ständig tillgång till spetskompens inom kalibrering, service och reparation av verkstadsutrustning.

Vi skräddarsyr kalibreringslösningar beroende på ert behov

  • Regelbunden kalibrering av verktyg
  • Regelbunden service av verkstadsutrustning
  • Hantering vid driftstopp och/eller vid behov av reparation av verkstadsutrustning
Kalibreringsbilar x 4